Gå til hovedindhold

Vejret Rundt

Rundetårn, København 2018

Kunstnersammenslutningen Den Gyldne og TV2 Vejret går sammen i et partnerskab med nordens vejr som omdrejningspunkt.

VEJRLIG 2018
Akryl og på papirfolie, 225 x 310 cm.

I VEJRLIG inddrager og refererer Else Ploug Isaksen til tidligere kunstneres fortolkninger og beskrivelser af vejret og sammenstiller dem med aktuelle vejrfænomener i Danmark. Inspirationen henter hun bl.a. hos kunstnere som Leonardo da Vinci, Peder Balke og Janus La Cour og nutidige afbildninger af vejret i form af hendes egne fotografier af skyformationer og satellitbilleder fra TV2 Vejret.

Det er vilde og voldsomme tilstande; storm, blæst og oprørt hav. Vejret blev engang fortolket som Guds leg med elementerne, som sublime undergangstrusler. I dag betegnes de voldsomme tilstande som ekstremt vejr forårsaget af menneskets begærlighed.

WEATHERLY (2018)
Acrylics on paper foil, 225 x 310 cm.

In WEATHERLY Else Ploug Isaksen includes and refers to earlier artists’ interpretations and descriptions of the weather and mixes them with current weather phenomena in Denmark. The inspiration comes from artists like Leonardo da Vinci (IS), Peder Balke (N) and Janus La Cour (DK) and from current depictions of the weather in the shape of her own photographs of cloud formations and satellite photos from the Danish weather station TV2 Vejret.

It is wild and violent conditions; storms, wind and rough seas. The weather was once interpreted as God’s play with the elements, as sublime threats of doom. Today the violent conditions are classified as extreme weather caused by the greed of mankind.

Copyright © 2024 Else Ploug Isaksen

Hjemmesiden er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg