Gå til hovedindhold

Matr. Nr. 12N

Matr. Nr. 12N fra udstillingen Ø, 2008 v. Guirlanden, Aarhus Kunstbygning

Matr. Nr. 12N (2008) er en skulptur med udgangspunkt i en tegning over kunstnerens hjem. Skulpturen er formet som en 3-dimensional arkitekttegning og skulpturel Ø-formation. Hjemmet som en individuel ø, hvorfra ens verden udgår, og hvorfra man retter sit nysgerrige blik ud i verden men også som rammen om det sted, hvor man i afsondrethed retter blikket indad mod sig selv og sine nærmeste.
Skulpturen er abstrakt i sin bearbejdning af huset og dets etager og planer. Der findes en kikkert på skulpturen, et træ og et broderi. Disse tre genstande peger på forskellige beskæftigelser og blikretninger ind og ud af huset. Farver og form forholder sig til rum og flade på en måde, som i meget høj grad har referencer til kunstnerens andre værker inden for maleri og tegning, hvor præcision og finish også spiller en stor rolle for det samlede æstetiske udtryk.
Else Ploug Isaksen har i en årrække været optaget af det hjemlige, det nære og intime. Med et særligt blik for de små 'ubetydelige' detaljer, er hendes værker øjenåbnende og underfundige på en afdæmpet og koncentreret facon.

Af Kurator Trine Rytter Andersen

*

English: Matr. Nr. 12N 2008

Matr. Nr. 12N (2008) is a sculpture taking it’s starting point from an architect drawing of the artist’s house. The sculpture is formed as three-D architect drawing and as a sculptural island – the home as an individual island, from where one’s world starts and from where one takes a curious look at the world. The home is also a frame for a secluded spot where one can look inwards – at oneself or one’s family. The sculpture is abstract in its arrangement of the house and it’s floors and levels. Binoculars, a tree and embroidery are placed on the sculpture.
These three objects point to different occupations and ways of looking in and out of the house. Colours and forms relate to space and surfaces with many references to earlier works made by the artist, like paintings and drawings where precision and finish also is of great importance to the whole aesthetic expression. For several years Else Ploug Isaksen has been focusing on domestic subjects, nearness and intimacy. Of particular interest and a look for ‘insignificant’ details, her works make us attentive. They are subtle in a subdued and concentrated way.

By curator Trine Rytter Andersen Island, The Art Association Guirlanden, Aarhus Kunstbygning 2008

Copyright © 2024 Else Ploug Isaksen

Hjemmesiden er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg