Anette Højlund: PRAKSIS

Anette Højlund gik på det Jyske Kunstakademi i 83-86 og har siden uddannet sig indenfor Idéhistorie og Litteraturvidenskab. Hun arbejder i en række medier: tegning, maleri, foto, video og installation, lyrik og kortprosa. AH var i projektets tilblivelse ved at færdiggøre en ph.d. om tegning og tilblivelse på Danmarks Designskole, hvor hun også er fastansat underviser på specialeområdet Visual Kommunikation.

Copyright © 2020 Else Ploug Isaksen

Hjemmesiden er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg