Udsmykning af Ny Daginstitution Sølystgade, Aarhus

Udsmykning af Børnehuset Vores Sted, Livøsmøgen / Sølystgade, 8000 Aarhus C

FLORA og FAUNA 2019
En fotografisk bygningsintegreret udsmykning af Ny Daginstitution Livøsmøgen / Sølystgade, Aarhus v/ HUMAN SITES sohn+isaksen. Udsmykningen er udført i glaspartier ved primære adgangsveje til institutionen med temaet dansk flora og fauna.
Motiverne til FLORA og FAUNA er fotografiske optagelser af dyr fra Naturhistorisk Museum, Aarhus, arkivfotografier af planter fra Den Gamle By, Aarhus og tegninger hentet fra anskuelsestavler, AU Library Emdrup. Udsmykningen er udført som Dip-Tech print, digitalt keramisk print på glas.
Den kunstneriske udsmykning indvies 31. oktober 2019

FLORA and FAUNA. 2019
Commissioned work by HUMAN SITES sohn+isaksen
The day-care, Børnehuset Vores Sted, Livøsmøgen 36 A, 8000 Aarhus C
A photographic building-integrated commissioned work of a new day-care centre in Sølystgade, Aarhus, which, in a playful way brings nature into the institution to delight the users of the institution: children from the nursery and the kindergarten, teachers and parents.
Drawings and photographs of plants and animals from the Danish flora and fauna, placed on the transparent glass sections at the main accesses is what you meet when you enter or leave the institution.
The motifs for FLORA and FAUNA are photographic footage of animals from the Natural History Museum, Aarhus, archival photographs of plants from Den Gamle By, Aarhus and drawings selected from old information boards borrowed from the AU Library, Emdrup. The printing technique is Dip-Tech print, a digital ceramic printing technique on glass.
The inauguration takes place October 31, 2019

Pages

Copyright © 2020 Else Ploug Isaksen

Hjemmesiden er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg