fold, buk, rul, tryk

fold
buk
rul
tryk

v/ Iben  West og Else Ploug Isaksen

Charlotte Fogh Gallery
Mejlgade 44A
Aarhus C

3. - 31. oktober 2020

På Charlotte Fogh Gallery vises fotografiske motiver af stof, trykt på stof i kombination med monokrome trykte felter, der alle har fået en fysisk og taktil bearbejdning og samles til en sammenhængende rumlig installation.
På Statens Værksteder for Kunst, januar 2020 udførte Iben og Else tryk på stof - eksperimenter med trykte delelementer i collage-form, som indgår i udstillingen fold, buk, rul, tryk.

Pages

Copyright © 2021 Else Ploug Isaksen

Hjemmesiden er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg