PRAKSIS:

Else Ploug Isaksen arbejder med maleri, tegning, fotografi og video, hvor hun bearbejder og undersøger fragmenter og udsnit af virkeligheden. Dagligdagsting og -tilstande optræder på nye måder og giver beskueren fornemmelsen af noget velkendt – og alligevel ukendt. Hun arbejder med en form for ’opgradering’ af det daglige. Værkerne er ofte af installatorisk karakter.
Else Ploug Isaksen arbejder med fotografi som selvstændigt medie dels som egne værker, dels som værker udført i det fotografiske samarbejde: HUMAN SITES sohn+isaksen.
HUMAN SITES sohn+isaksen er et samarbejde, hvor Bodil Sohn og Else Ploug Isaksen med en legende tilgang udfordrer fotografiets todimensionalitet. Det fotografiske medie har de valgt på grund af dets høje grad af objektivitet, som muliggør en nedtoning af det individuelle, så de i samarbejdet kan udvikle alt i fællesskab og skabe et fælles kunstnerisk udtryk. Se www.humansites.dk

Copyright © 2020 Else Ploug Isaksen

Hjemmesiden er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg